Batůžkový projekt

Batůžkový projekt do škol

Batůžkový projekt
Vítejte na stránkách Batůžkového projektu, který je doplňkovou aktivitou mezinárodního charitativního hnutí Mary's Meals. Jeho hlavním posláním je zajistit dětem jedno jídlo denně v místě jejich vzdělávání v nejchudších oblastech světa. Podporovat vzdělání má smysl, protože řeší skrytou příčinu chudoby.

Školní obědy pro jedno dítě stojí přitom pouhých 550 Kč na celý školní rok.

Batůžkový projekt je určený pro školy, školní třídy nebo dětské kolektivy. Děti z České republiky se zapojí do přípravy batůžků pro kamarády v africkém Malawi. Žáci v tamních školách Mary's Meals často nemají ani základní učební pomůcky jako jsou sešity a tužky. Darované batůžky s těmito potřebnými věcmi jim tak mohou usnadnit učení. Pro mnoho dětí to bude jediný dárek, který kdy dostanou.

Významnost poslání
Batůžkového projektu

Hlavním cílem Batůžkového projektu do škol v České republice je šíření povědomí o činnosti Mary's Meals mezi dětmi a jejich vzdělávání o zemích, ve kterých je jídlo Mary's Meals podáváno.

Samotné zapojení dětí do plnění batůžků pro kamarády v africkém Malawi podporuje zážitkovou formu vzdělávání a napomáhá k lepšímu porozumění dětí, které žijí v naprosto odlišných podmínkách. Děti mají také příležitost představit Mary's Meals doma rodičům, kteří se poté mohou zapojit jako dárci nebo dobrovolníci. Ze zkušeností víme, že největším přínosem pro děti je, když se do pomoci zapojí celá rodina a všichni členové domácnosti společně sdílí své zážitky, pocity a zkušenosti v pomoci těmto nejchudším dětem na světě. Mnohdy jsme ohromeni konkrétními příběhy dětí a rodin. Právě spolupráce školy, rodičů a dětí je klíčová, aby si děti odnesly z účasti na Batůžkovém projektu do života co nejvíce.

Další příběhy dobrovolníků

Cesta batůžku

Cesta batůžku

sbírka,
třídění
a nakládání

přeprava
kontejneru
na loď

přeprava
lodí
do Afriky

přeprava
z přístavu
do Malawi

Celá cesta batůžku

celá cesta
batůžku

Jak se zapojit

Jak se zapojit

Chceš se zapojit do Batůžkového projektu?
Pokud odpovíš „ANO“ na jakoukoliv z níže uvedených otázek, určitě se ozvi

  • Myšlenka Batůžkového projektu mě nadchla. Mám možnost ji šířit ve svém okolí, zvláště ve školách/organizacích prostřednictvím svých dětí či pedagogů a známých, které potkávám?
  • Mohu sám zrealizovat sbírku batůžků ve škole/organizaci, s níž jsem nějak spojen?
  • Mám možnost poskytnout suchý prostor, který by mohl být používán jako další sběrné místo a po předchozí domluvě v něm budu přebírat batůžky?
  • Mám k dispozici auto a jsem ochoten občas převézt nachystané batůžky ze školy/organizace do sběrného místa či centrálního skladu?
  • Jsem schopen občas pomáhat v centrálním skladu v Ostravě, kontrolovat naplněné batůžky a třídit je bez potřeby větší fyzické síly?
  • S batůžky mám již zkušenost a jsem ochoten se o své zkušenosti podělit s ostatními na nějaké akci nebo prostřednictvím našich FB stránek?
  • Mohu se připojit k dalším sponzorům, kteří se zapojují finanční pomocí na hrazení nezbytných přímých nákladů spojených s realizací Batůžkového projektu (trvalý pronájem centrálního skladu, doprava kontejneru do Malawi a další)?

Než se rozhodnete zapojit do Batůžkového projektu, zvažte prosím, zda jste schopni nasbírané batůžky také dopravit do některého sběrného místa po předchozí domluvě s tamní kontaktní osobou (viz mapa níže). Není-li to pro Vás možné, využijte prosím zapojení školy do některé fundraisingové aktivity na podporu hlavního poslání Mary's Meals, např. uspořádání sportovní výzvy, benefičního koncertu, jarmarku, Dne kaše aj. Také tímto způsobem můžete dětem v cílových zemích velmi pomoci. Bližší informace a další tipy Vám rádi poskytneme, ozvěte se na

Podívejte se, co by měl batůžek obsahovat.

První český kontejner s 6464 batůžky odjel do Malawi 21.6.2022.


Sběrná místa (mezisklady)

Zapojené školy a organizace

Chcete zapojit do projektu i vaší školu/organizaci?
Vyplňte přihlášku

Vaše dotazy rádi zodpovíme na:

Materiály ke stažení

Materiály ke stažení

Komiks CZ (EN)
Komiks CZ (EN)

představení projektu dětem zábavnou formou

Co zabalit do batůžku
Co zabalit do batůžku

seznam věcí - vytištěný vložit do každého batůžku

Informace pro rodiče
Informace pro rodiče

podpůrné informace pro rodiče dětí

Informace pro učitele
Informace pro učitele

podrobné instrukce k realizaci ve škole/organizaci

Předávací protokol
Předávací protokol

vyplnit a doručit s batůžky do skladu

Prezentace MM
Prezentace MM

prezentace projektu ve škole

Likuni Phala
Likuni Phala

recept kaše
Likuni Phala

Pomáháme mnoha způsoby

Ve školách jsou možné i jiné aktivity. Inspirujte se zde.


Batůžkový projekt na Facebooku

Sledujte Batůžkový projekt na Facebooku